Loading ...

Editoriály

V tomto albume nájdete fotografie, ktoré boli vytvorené pre klientov spropagovať či už svoju osobu, značku, produkt a podobne. Líčenie je vždy dotvorené na základe požiadaviek a predstáv klientov, a v neposlednom rade musí byť prispôsobené modelke alebo modelovi, aby fotografia pôsobila dôveryhodne a splnila účel, na ktorý sa editoriál pripravoval.

Alena Procházková
Alena Procházková
Alena Procházková
Alena Procházková
Alena Procházková
Marek Hamšík